Právne prehlásenie

Prehlasujeme, že vlastník tohto webu:
 
Firma: DATEGY, LTD
Company number: 13788028
Sídlo spoločnosti: 27 Old Gloucester Street, Ground Floor, London, United Kingdom, WC1N 3AX
 
a jeho prispievatelia neposkytujú akékoľvek maklérske služby a nesprostredkovávajú predaj či nákup akýchkoľvek finančných inštrumentov ani neprijímajú pokyny k takýmto úkonom.
 
Všetky dáta, informácie, názory či už platené alebo zadarmo zverejnené na tomto webe sú prezentované výhradne formou osobných skúseností zo súkromného obchodovania, či už vlastníkov webu alebo autorov, ktorí nám poskytujú svoje príspevky.
 
Ak sú v takýchto príspevkoch spomínajú konkrétnej spoločnosti či produkty, nemožno to v žiadnom prípade považovať za reklamu či odporúčania a ich prípadné využitie je teda výhradne vecou zodpovednosti a uváženia užívateľa.